Tradícia

Už viac ako 13 rokov poskytujeme služby v oblasti odpadového hospodárstva, spracovania, recyklácie a zhodnocovania komunálneho, priemyselného a stavebného odpadu. Ďalej realizujeme odvoz odpadu, zemné, búracie a výkopové práce.Vízia

Profesionálne spracovanie a recyklácia odpadu je našou cestou a príspevkom k zlepšovaniu životného prostredia na Slovensku. Aj vďaka tomu sme sa stali lídrom v tejto oblasti. Budúcnosť odpadového hospodárstva sa týka nás všetkých, ako aj našich detí. Záleží na každom z nás, v akom stave našu krajinu odovzdáme ďalším generáciám.


Súhlasy a povolenia

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Zmena č.1 súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Zmena č.2 súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením (stavebné odpady)
Zmena č.1 súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením (stavebné odpady)
Zmena č.2 súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením (stavebné odpady)
Zmena č.3 súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením (stavebné odpady)
Súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením (bio odpad)
Súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením (objemný odpad)
Zmena č.1 súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením (objemný odpad)
Súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením (plasty a papier)
stiahnuť všetky
Certifikát Certifikát Certifikát Certifikát Certifikát Certifikát Certifikát Certifikát Certifikát Certifikát

Spokojní klienti

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner