Nové separačné stredisko

Revolúcia v triedení odpadu na Slovensku s prívlastkami BAT a BATNEEC.

BATNEEC = BAT plus NEEC (angl. best available techniques not entailing excessive cost)

Triediaca linka

Nové separačné stredisko

10/
2017

Začiatok realizácie

02/
2018

Prevádzkové testy

 

05/
2018

Spustenie prevádzky

 

Priebeh inštalácie linky

Ako prebieha triedenie?

Na triedenie vo Vassal používame tieto postupy:

Benefity novej linky:

Základné strojové vybavenie: