tel.: +421 905 864 168

Vassal EKO s.r.o.
Ul. Svornosti 43
821 06 Bratislava
www.vassal.sk

Recyklácia stavebného odpadu

Zhodnocovaním stavebných odpadov spoločnosť prispieva k šetreniu prírodných surovinových zdrojov, pretože efektívnou recykláciou sa znižuje nutnosť ťažby štrkov, pieskov a iných nerastných surovín využívaných v stavebníctve ako aj v energetike. Materiál z búracích a demolačných prác zároveň nie je potrebné uskladňovať na skládkach ako odpad. Jeho recykláciou vzniká stavebný materiál, ktorého kvalita je porovnateľná s pôvodnou surovinou, pričom jeho cena je však výrazne nižšia.

 • recyklácia na mieste stavby – recyklácia v mieste stavby, resp. demolačných prác s využitím mobilných technológií na zhodnocovanie odpadov. Tieto sú vybavené aj digitálnymi váhami z dôvodu spätnej kontroly recyklovaného materiálu zo strany zákazníkov.
 • recyklácia na recyklačnom stredisku


Kolobeh recyklácie
 • vstup zo stavebného odpadu pochádzajúceho z výkopových a demoličných prác sa najskôr oddelia cudzorodé materiály ako napríklad drevo, plasty, kovy, sklo, pvc, azbest a prípadne iné kontaminované látky
 • spracovanie následne je materiál automaticky drvený a pomocou systému triedený vo veľkostnej jednotke
 • výstup konečným produktom je ekologicky atestovaný stavebný materiál, ktorý je možné plnohodnotne využiť v stavebníctve, prípadne v mnohých ďalších priemyselných odvetviach

 

Výhody recyklácie

Ekológia

 • znižovanie objemu stavebného odpadu
 • výsledkom recyklačného procesu sú atesované ekologické produkty s uplatnením nielen v stavebníctve
 • šetrenie nerastných zdrojov
 • obmedzenie tzv. čiernych skládok

Mobilita

 • možnosť využiť mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadu na mieste stavby zákazníka a použitý odpad následne recyklovať na stavebný materiál
 • najnovší trend v oblasti drviacej a triediacej techniky

Ekonomika

 • úspora nákladov za uskladnenie odpadu na bežnej skládke
 • úspora dopravných nákladov
 • recykláty sú cenovo výhodnejšie než pôvodné materiály

V oblasti rezidenčného developmentu je našou prioritou predovšetkým obchod s nehnuteľnosťami prostredníctvom dcérskej realitnej kancelárie.

Viac informácii..

Nákup, distribúcia a veľkoobchod s pohonnými hmotami a ostatnými ropnými produktami prechádza v rámci vnútrofiremnej štruktúry komplexnou transformáciou. Jej výsledkom bude integrácia tejto divíze pod značku GAS.

Viac na gas.sk